Pokuta

Pięć warunków sakramentu pokuty:

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Jak się spowiadać:

 • W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 • Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
  •  w tym miejscu można powiedzieć kilka słów o sobie, np.: mam lat, jestem panną, kawalerem, mężatką, żoną, wdową, emerytem, studentem, nauczycielem, lekarzem itp.
 • Ostatnio u spowiedzi byłem [am]
  • podać kiedy
 • Pokutę nadaną odprawiłem [am], zadośćuczynienie wypełniłem [am]
  • jeśli się nie odprawiło pokuty należy powiedzieć dlaczego
 • Na ostatniej spowiedzi niczego nie zataiłem [am]
  • lub podać, co się zataiło lub zapomniało powiedzieć
 • Popełniłem [popełniłam] następujące grzechy
  • w tym miejscu należy wyznać swoje grzechy. Najlepiej rozpocząć spowiedź od grzechów cięższych, podając ich ilość i okoliczności popełnienia
 • Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie
  • spowiednik udziela nauki, nadaje pokutę oraz udziela rozgrzeszenia słowami:
 • Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą poprzez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesłał ducha świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
  • Amen.
 • Wysławiajmy Pana, bo jest dobry,

  • Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
 •  Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.