Osoba Pierwszego Kontaktu

OSOBA   PIERWSZEGO   KONTAKTU

 

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Pelplińskiej” (cz. II A, nr 1) od 1 kwietnia 2021 r. w podmiotach kościelnych podlegających władzy biskupa pelplińskiego – w tym w każdej parafii – należy ustanowić osobę pierwszego kontaktu. Jej dane powinny być dostępne na stronie internetowej parafii lub/i w gablocie ogłoszeń.

Osobą pierwszego kontaktu w naszej parafii jest p. Rafał Cejrowski,

tel. 783 965 379,  e-mail: rafalcej@interia.pl

Do Niego można się zwracać w przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia dzieci i młodzieży w dziełach prowadzonych przez duchownych i podmioty kościelne, w tym wykorzystania seksualnego. Osoba pierwszego kontaktu ma za zadanie współpracować z Zespołem ds. Prewencji Diecezji Pelplińskiej. Pan Rafał wyraził zgodę na publikację powyższych danych osobowych.