Ogłoszenia duszpasterskie od 3 do 10 stycznia 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie od 3 do 10 stycznia 2021 r.

od II Niedzieli po Narodzeniu Pańskim do Niedzieli Chrztu Chrystusa

 

 1. Obchodzimy dziś drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Przypada ona jedynie wówczas, gdy w danym roku wypadnie niedziela pomiędzy 2 a 5 stycznia. Liturgia tej niedzieli daje nam jeszcze jedną możliwość zatrzymania się nad tajemnicą Boga, który przyszedł, aby zamieszkać z nami, by stać się jednym z nas i aby nas pociągnąć ku sobie, jak mogliśmy usłyszeć w czytaniu z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Dzisiejsza niedziela jest zarazem pierwszą niedzielą nowego roku. Zadbajmy zatem o to, by ten rok był przeżywany przez nas w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem.
 2. Dzisiaj kolekta diecezjalna.
 3. Zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, na godzinę przed Mszą św. wieczorną.
 4. Dodatkowe Msze św. g. o 13:30: dzisiaj, 6 stycznia oraz w niedzielę za tydzień. Transmisja Mszy św. na żywo z naszego kościoła poprzez Facebooka pod adresem: ParafiaPrzylesie: dzisiaj, 6 stycznia oraz za tydzień o g. 11:30.
 5. W Biuletynie, na stronie internetowej oraz na drzwiach kościoła został podany grafik tegorocznych kolęd. Zapraszam do kościoła w wyznaczonym dniu na wspólną Mszę św. odprawianą „W int mieszkańców, których kolęda przypada danego dnia”. Zapraszam po jednym delegacie z poszczególnych rodzin. Należy przynieść z sobą w zamkniętej buteleczce wodę do poświęcenia. Po Mszy św. będzie poświęcenie wody, wspólne śpiewanie kolęd, modlitwa kolędowa, omówienie bieżących spraw parafialnych, rozdanie obrazków kolędowych z tekstem modlitwy do odmówienia w domu. Poświęconą wodą należy samemu pokropić mieszanie. Będzie też możliwość złożenia ofiary kolędowej na rzecz parafii. Można także zaprosić indywidualnie duszpasterza, aby odwiedził rodzinę i przeprowadził kolędę w domu. Odbywałaby się ona z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, Parafian odwiedza sam duszpasterz bez towarzyszenia innych osób, mając usta i nos zakryte maseczką, która również byłaby wskazana u przyjmujących kolędę, nie będzie też wspólnych posiłków. Zgłoszenia na indywidualną kolędę należy składać: telefonicznie, SMS-em, listownie lub poprzez e-mail. Kolęda jest okazją do zapisania się nowych Parafian, czy też zgłoszenia zmian co do ilości osób mieszkających w rodzinie. W czasie kolęd została zmieniona godzin urzędowania biura parafialnego. Msze św. w czasie kolęd w dzień powszedni: o g. 8:00 i 18:00.
 6. W poniedziałek o g. 17:25 – Różaniec w int. Ojczyzny, o pokój na świecie i ustanie epidemii – prowadzi Róża sł. B. ks. Szumana.
 7. We wtorek po Mszy o 18:00 – spotkanie modlitewne Wspólnoty Dobrego Pasterza.
 8. W środę 6 I – uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularnie Trzech Króli. To bardzo ważna uroczystość w okresie Bożego Narodzenia. Jezus bowiem objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, wśród których przyszedł na świat, ale wszystkim ludziom, których reprezentują mędrcy przybywający ze wschodu. Msze św. w naszym kościele o godz. 8:00, 10:00, 11:30, 13:30 i 18:00. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na wszystkich Mszach. Kolekta na misje katolickie.
 9. W I-czwartek miesiąca, czyli 7 I, od g. 17:00 – 18:00 – Godzina Święta z Godziną Miłosierdzia, modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 10. Kapłani odwiedzą chorych – 5 lutego, a panowie Szafarze – 10 i 17 stycznia. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć, prosimy o zgłoszenie i przełożenie wizyty.
 11. Biskup Pelpliński potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach św., dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. Obecnie liczba miejsc w kościołach to 1 osoba na 15 m2 –  u nas liczba ta: 20 osób.
 12. W sobotę o g. 7:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
 13. W przyszłą niedzielę – święto Chrztu Chrystusa.
 14. Zapraszam do nabycia „Pielgrzyma” i prasy misyjnej.
 15. Składamy serdeczne życzenia jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia.