Ogłoszenia duszpasterskie od 29 marca do 5 kwietnia 2020 r.  – 5 Tydzień Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie od 29 marca do 5 kwietnia 2020 r.  – 5 Tydzień Wielkiego Postu

 

 1. Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Postu, od której w kościele zasłania się krzyże.
 2. Msze św. w porządku niedzielnym, dodatkowa Msza św., aż do odwołania, także o g. 15:00. Wg zarządzenia organów państwowych, w kościołach podczas Mszy św. i nabożeństw nie może przebywać więcej niż 5 osób + posługujący, których ma być jak najmniej. Po osiągnięciu tej liczby zamknięte będą drzwi, a wierni proszeni są o przybycie na kolejne Msze. Ma to na celu zapewnienie naszego bezpieczeństwa. Prosimy o przybycie tych osób, które zamówiły intencję mszalną. Przypominamy o dyspensie Biskupa Pelplińskiego aż do odwołania od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Istnieje możliwość uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu (informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii) – będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię Duchową. Z naszego kościoła transmisje na żywo na Facebooku pod adresem: ParafiaPrzylesie, Msza św. – w niedzielę o g. 15:00, droga krzyżowa – w piątek o g. 16:30 i 17:30 oraz codzienny różaniec o oddalenie epidemii o g. 20:30 (jako odpowiedź na prośbę Ks. Biskupa Ryszarda, by kapłani każdego dnia o 20:30 odmawiali bez udziału wiernych różaniec w int. osób chorych, ich opiekunów, służb medycznych, sanitarnych, o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wierni mają w tym czasie w gronie rodziny odmawiać różaniec w duchowej jedności z kapłanami).
 3. W tym trudnym czasie poleca się przyjmowanie Komunii św. na rękę z zastosowaniem należytej uwagi, przyjmując Pana Jezusa zaraz przy kapłanie.
 4. Spowiedź wielkanocna: dotychczasowy zwyczaj wzajemnej pomocy w dekanacie nie jest w tym roku możliwy do zrealizowania, dlatego okazja do spowiedzi św. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 – 18:00 w zakrystii, gdzie będzie ustawiony przenośny konfesjonał i zachowany odstęp 1,5 m między kapłanem a penitentem. W tym czasie w kościele adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Co pół godziny udzielamy w kościele Komunii Świętej. W I-piątek i w pozostałe dni spowiedź także w zakrystii.
 5. W poniedziałek o 17:25 różaniec w int. Ojczyzny i o pokój na świecie, o oddalenie epidemii – prowadzi przedstawiciel Róży Sł. B. ks. Szumana.
 6. W czwartek przypada 15-ta rocz. sakry biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, którego Bóg niech zachowa w najdłuższe lata, a w piątek Imieniny Ks. Biskupa – pamiętajmy w modlitwie.
 7. 2 IV przypada 15-ta rocz. świętej śmierci o g. 21:37 świętego Jana Pawła II.
 8. W czwartek od 17:00 – 18:00 Godzina Święta z Godziną Miłosierdzia.
 9. W I-piątek spowiedź w zakrystii od 7:00 – 8:00 oraz od 16:00 do 18:00.
 10. Kapłani odwiedzą chorych ze spowiedzią i Komunią św. w I-piątek miesiąca 3 IV od g. 9:00. Szafarze odwiedza chorych z Komunią św. 12 i 19 IV.
 11. W I-sobotę miesiąca o 7:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, po Mszy o 8:00 Jerycho Różańcowe.
 12. Zapraszam do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym – dzisiaj i za tydzień (5 osób, resztę do wysłuchania poprzez Facebooka).
 13. Droga Krzyżowa w piątek: o g. 7:30 (przed pierwszą Mszą św.), o g. 16:30 oraz o g. 17:30 również po 5 osób – reszta na Facebooka. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.
 14. Za tydzień Niedziela Palmowa – nie będzie procesji.
 15. Przerwa w szkołach potrwa do Świąt Wielkanocnych, stąd Bierzmowanie młodzieży naszej Parafii z VIII szk. podst. zostało przełożone na czas późniejszy.
 16. Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – podjęło w tym roku w naszej parafii 26 osób. Zbiórkę do puszki ze Mszy św. – 385 zł. przeznaczyliśmy jako dar na obronę życia nienarodzonych. Bóg zapłać.
 17. Składamy serdeczne życzenia jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia.
 18. Otrzymaliśmy od architektów komplet dokumentacji na rozbudowę obiektów parafialnych, po niedzieli wyślemy je pocztą do Starostwa Powiatowego z prośbą o pozwolenie na budowę.
 19. W piątek pożegnaliśmy nasza Parafiankę śp. Grażynę Jaworską z ul. Korytybskiej, l. 52, Dobry Jezu…
 20. Odśpiewajmy w postawie stojącej „Suplikacje” – jako błagalną modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego oraz o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.