Ogłoszenia duszpasterskie od 22 do 29 marca 2020 r.  – 4 Tydzień Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie od 22 do 29 marca 2020 r.  – 4 Tydzień Wielkiego Postu

 

 1. Dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu.
 2. Msze św. w porządku niedzielnym, dodatkowa Msza św., aż do odwołania, także o g. 15:00. Wg zarządzenia organów państwowych i zgodnie z postanowieniem Ks. Biskupa, w kościołach podczas Mszy św. i nabożeństw nie może przebywać więcej niż 50 osób. Po osiągnięciu tej liczby zamknięte będą drzwi, a wierni proszeni są o przybycie na kolejne Msze. Ma to na celu zapewnienie naszego bezpieczeństwa. Przypominamy o dyspensie do 29 marca b.r. od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Dyspensa obejmuje: osoby starsze, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę, czy też osoby, które czują obawę przed zarażeniem. Istnieje możliwość uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Obecność na Mszach jest dobrowolna i na własną odpowiedzialność. Dbajmy o higienę rąk.
 3. W tym trudnym czasie poleca się przyjmowanie Komunii św. na rękę z zastosowaniem należytej uwagi, przyjmując Pana Jezusa zaraz przy kapłanie, sprawdzając czy nie pozostały na dłoni małe cząstki, które też należy spożyć.
 4. Na prośbę Ks. Biskupa Ryszarda, kapłani każdego dnia o 20:30 odmawiają bez udziału wiernych różaniec w int. osób chorych, ich opiekunów, służb medycznych, sanitarnych, o pokój serc i łaskę nawrócenia. O to samo prosimy wiernych, aby w tym czasie w gronie rodziny odmawiali różaniec w duchowej jedności z kapłanami.
 5. Spowiedź wielkanocna: dotychczasowy zwyczaj wzajemnej pomocy w dekanacie nie będzie w tym roku możliwy do zrealizowania, dlatego okazja do spowiedzi św. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 – 18:00 w zakrystii, gdzie będzie ustawiony przenośny konfesjonał i zachowany odstęp 1,5 m między kapłanem a penitentem. W tym czasie w kościele adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Co pół godziny udzielamy w kościele Komunii Świętej. Od piątku do niedzieli spowiedź w kościele przed każdą Mszą św.
 6. Kapłani i Szafarze są gotowi do odwiedzin chorych, których należy zgłosić; planowane I-piątkowe odwiedziny będą 3 kwietnia.
 7. Caritas Parafialna oferuje zrobienie zakupów starszym samotnym osobom. Prosimy o telefon do biura.
 8. Zapraszam wszystkich do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 16:00.
 9. Droga Krzyżowa w piątek: o g. 6:30 – przed pierwszą Mszą św., o g. 16:30 oraz o g. 17:30. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.
 10. Przerwa w szkołach potrwa do Świąt Wielkanocnych, stąd najprawdopodobniej Bierzmowanie młodzieży naszej Parafii z VIII szk. podst. odbędzie się w czasie późniejszym. Wszelkie wcześniej zaplanowane spotkania dla bierzmowanych – są odwołane.
 11. W poniedziałek o 17:25 różaniec w int. Ojczyzny i o pokój na świecie – prowadzi Róża św. Barbary. Tego dnia Msza św. „W int. Grupy Modlitewnej św. o. Pio, o wygaśnięcie epidemii oraz w int. złożonych przez wiernych na kartkach”, nie będzie tym razem spotkania Grupy Modlitewnej, jedynie rozdanie materiałów w zakrystii.
 12. 24 III przypada w Polsce Narodowy Dzień Życia, a 25 III uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia oraz Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; kolekta ze Mszy św. – dar na obronę życia nienarodzonych. Msze św. 25 III – o g. 9:00 i 18:00, podczas których przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przed Mszą o 9:00 i 18:00 – rozdanie tekstów z przyrzeczeniami, przynosimy ze sobą świecę. Można też przyjąć prywatnie w domu przed Krzyżem lub obrazem. Prosimy o zabranie broszury przysłanej przez Fundację Małych Stópek ze Szczecina. Podejmując adopcję i odsyłając do Szczecina zamieszczony w gazetce formularz – można otrzymać specjalny modlitewnik.
 13. W sobotę o 7:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
 14. Planowane chrzty zostały przełożone na pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Zrezygnowaliśmy także z pielgrzymki na Białoruś.
 15. Składamy serdeczne życzenia jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia.
 16. Odśpiewajmy w postawie stojącej „Suplikacje” – jako błagalną modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego oraz o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.