Ogłoszenia duszpasterskie: od 2 do 9 sierpnia 2020 r.  – 18 Tydzień zwykły

Ogłoszenia duszpasterskie: od 2 do 9 sierpnia 2020 r.  – 18 Tydzień zwykły

 1. Dzisiaj przez cały dzień można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli  za pobożne nawiedzenie kościoła z tytułem bazyliki mniejszej lub kościoła katedralnego, lub każdego innego kościoła oraz za modlitwę tamże słowami: Ojcze nasz.. i Wierzę…
 2. W lipcu i w sierpniu wieczorne niedzielne Msze święte  – o godz. 19:00.
 3. Dzisiaj kolekta diecezjalna.
 4. Różaniec w int. Ojczyzny, o pokój na świecie i o ustanie epidemii w poniedziałek o g. 17:25 – prowadzi Róża św. Jana Pawła II.
 5. We wtorek wspomnienie św. Jana Vianneya, prezbitera, tego dnia przypada Dzień Proboszcza – proszę o modlitwę i za nią dziękuję. Dziękuję za Mszę św.: od Rady Parafialnej. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Dobrego Pasterza, Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.
 6. W czwartek 6 VIII, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy. W parafii św. Mateusza o g. 18:00 suma odpustowa. W naszym kościele Msze św. o g. 9:00 i 18:00. Nie ma tego dnia Mszy o 7:00.
 7. W czwartek 6 VIII o g. 15:00 ślub Aleksandry i Piotra.
 8. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne: w I czwartek miesiąca (6 VIII) 
  od 17:00 – 18:00 – Godzina Święta z Godziną Miłosierdzia, natomiast w I piątek miesiąca (7 VIII) spowiedź święta od 7:30 – 8:00 i od 17:00 – 18:00. Po Mszy św. wieczornej w I piątek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do NSPJ. Tego dnia od godz. 9:15 ks. proboszcz i ks.  Zygmunt odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
  W sobotę o g. 7:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, które od trzech lat śpiewamy w każdą sobotę przed Mszą o g. 8:00. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w tej modlitwie.
 9. W piątek 7 VIII o g. 18:00 Msza św. „W int. uwielbienia Boga Ojca”. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
 10. Panowie szafarze odwiedzą chorych 16 i 23 VIII.
 11. Pamiętajmy w modlitwie o pielgrzymach z Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej idących na Jasną Górę, zwłaszcza Grupy Kociewie. Ze względu na obostrzenia i reżim sanitarny w tym roku każdego dnia może iść ku Jasnogórskiej Pani tylko 20 osób, które zmieniają się sztafetowo (nie ma możliwości noclegu). W czasie trwania pielgrzymki, dla pozostałych Pielgrzymów, w kościele św. Wojciecha odprawiana jest codziennie o g. 20:00 Msza św. i Apel Jasnogórski. Podczas tego spotkania istnieje możliwość oglądania relacji z trasy oraz zakup gadżetów pielgrzymkowych.
 12. W sobotę 8 VIII o g. 14:30 ślub Sylwii i Artura.
 13. Zapraszam do podejmowania przyrzeczeń abstynencji od alkoholu w sierpniu.
 14. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi, rozpoznających drogę powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim. Szczegóły na plakacie i w biurze.
 15. W sobotę 8 VIII zbiórka ofiar na rozbudowę kościoła. Proszę Skarbników o odbiór zeszytów, dziękuję im za społeczną pracę, a Parafianom za wszelką pomoc.
 16. Prasa religijna: „Pielgrzym”, prasa misyjna i „L`Osservatore Romano”.
 17. Życzenia solenizantom i jubilatom.