Ogłoszenia duszpasterskie od 15 do 22 marca 2020 r.  – 3 Tydzień Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie od 15 do 22 marca 2020 r.  – 3 Tydzień Wielkiego Postu

 

 1. Dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu.
 2. Wysłuchajmy Komunikatu Biskupa Pelplińskiego oraz Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.
 3. Msze św. w porządku niedzielnym, dodatkowa Msza św., aż do odwołania, także o g. 15:00. Wg zarządzenia organów państwowych i zgodnie z postanowieniem Ks. Biskupa, w kościołach podczas Mszy św. i nabożeństw nie może przebywać więcej niż 50 osób. Po osiągnięciu tej liczby zamknięte będą drzwi, a wierni proszeni są o przybycie na kolejne Msze. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa – pomimo głodu Eucharystii jest to wyrazem miłości bliźniego. Przypominamy o dyspensie do 29 marca b.r. od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Dyspensa obejmuje: osoby starsze, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę, czy też osoby, które czują obawę przed zarażeniem. Istnieje możliwość uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Obecność na Mszach jest dobrowolna i na własną odpowiedzialność. Dbajmy o higienę rąk.
 4. Na prośbę Ks. Biskupa Ryszarda, kapłani każdego dnia o 20:30 będą odmawiać w kościele bez udziału wiernych różaniec w int. osób chorych, ich opiekunów, służb medycznych, sanitarnych, o pokój serc i łaskę nawrócenia. O to samo prosimy wiernych, aby w tym czasie w gronie rodziny odmawiali różaniec w duchowej jedności z kapłanami.
 5. Wielkopostne rekolekcje parafialne, które miał poprowadzić jezuita o. Jacek Olczyk z Zespołem Mocni w Duchu z Łodzi – zostały odwołane przez naszą Parafię z powodu zagrożenia epidemicznego i prawdopodobnie odbędą się przed odpustem Chrystusa Króla jesienią br. Spowiedź wielkanocna została przełożona na Wielki Wtorek 7 IV w g. 16:00 – 18:00.
 6. W dni, w które miały być rekolekcje, czyli od poniedziałku do środy, okazja do indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu w int. wygaśniecie epidemii oraz okazja do spowiedzi: w g. 7:30- 9:00 oraz 16:00 – 18:00.
 7. Panowie Szafarze odwiedzą dzisiaj tych chorych, którzy wyrazili taka wolę, można zgłosić nowych chorych. Kapłani są także gotowi do odwiedzin chorych w domach. Caritas Parafialna oferuje zrobienie zakupów starszy samotnym osobom. Prosimy o telefon do biura.
 8. Zapraszam wszystkich do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 16:00.
 9. Droga Krzyżowa w piątek: o g. 6:30 – przed pierwszą Mszą św., o g. 16:30 dla dzieci i młodzieży oraz o g. 17:30 dla starszych. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.
 10. Odwołane zostały katechezy dla młodzieży bierzmowanej VIII szk. podst. Następne spotkanie dla bierzmowanych – w piątek 27 III po Mszy 18:00, w sobotę o 9:00 spowiedź św. dla bierzmowanych , świadków i rodzin młodzieży. Bierzmowanie, o ile nie zostanie przedłużony czas wstrzymania się od bierzmowań, będzie w naszej parafii w poniedziałek 30 III o g. 16:00.
 11. W poniedziałek o 17:25 różaniec w int. Ojczyzny i o pokój na świecie – prowadzi Róża św. Jana Pawła II.
 12. W czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, będziemy modlić się za mężczyzn i ojców oraz o oddalenie epidemii.
 13. W sobotę o 7:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
 14. Zmarła nasza parafianka śp. Margot Griszkiewicz, l. 87, pogrzeb w środę 18 III. Dobry Jezu…
 15. Odśpiewajmy w postawie stojącej „Suplikacje” – jako błagalną modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego oraz o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.