DZIEŃ   MODLITWY   I   POSTU W   INTENCJI   POWSTRZYMANIA   PANDEMII – 14 maja b.r.

DZIEŃ   MODLITWY   I   POSTU

W   INTENCJI   POWSTRZYMANIA   PANDEMII

 

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego ogłosiła czwartek, 14 maja br. dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.  Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele innych religii.