Dyspensa na 12 czerwca 2020 r.

                    Kuria Pelplińska informuje,

że biskup diecezjalny Ryszard Kasyna udzielił  

dyspensy od obowiązku zachowania 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w

piątek, 12 czerwca 2020 r.